Sistem Belgelendirme

ISO 20000
ISO/IEC 20000 Bilgi  Teknolojileri Hizmet Yönetimi Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi standardı, aslında temel bir bilgi teknolojileri altyapısının, bilgi teknolojileri hizmetlerini odaklı bir işletmeye dönüşmek isteyen yöneticilerin kullanması ve uygulaması gereken standart şartları ifade eder. ITIL (Information Technology Infrascuture Library) bilgi teknolojileri alt yapısı, kitaplığı anlamına gelen kısaltılmış halidir. Ayrıca temsil ettiği uygulamaları tanımlamak için kullanılan […]
Devamı
ISO 45001
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ve Ne İşe Yarar? Uluslararası standartlar çerçevesinde kurulan, sürekli iyileştirilen ve belgelendirilen sistemler sayesinde firmalar gerekli güveni kazanarak sektörlerindeki rekabet güçlerini artırmaktadırlar. Bu sistemlerden biri ve dünyadaki ilk uluslar arası İSG Yönetim Sistemi olan ISO 45001 firmanızdaki olası risklerin yönetilmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıkları […]
Devamı
ISO 50001
ISO 50001 Belgesi ,ISO 50001 Sertifikası, Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001 belgesi hayati işleyişin düzenli bir şekilde devam edebilmesi için gereklilik arz eden enerjinin kıt kaynaklardan sağlanması yönetilebilirliğine dair bilinçlendirme çalışmalarında önem kazanmasını sağladı bu bakımdan enerji etütlerinin yapılmasını ve enerjinin daha verimli kullanılmasına karar kılan kalite standartları belirlendi. Bu anlamda ISO 50001 enerji yönetim […]
Devamı
OHSAS 18001
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında yayımlanan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, her tür sektörde uygulanabilen iş güvenliği ve sağlığı faaliyetleri için, kuruluşların ilerleyişine belli plan ve programlar dahilinde öncülük eden bir araçtır. Ohsas ISO 18001’in amacı çalışma ortamlarındaki riskleri en aza […]
Devamı
ISO 27001
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında her noktayı kapsayan ve yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilginin varlığını korumak için oluşturulmuştur. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir? Doğru ve geçerliliği olan bilgiler sağlar. Fazladan iş yükünü ortadan kaldırarak, gereksiz zaman kaybının önüne geçer. […]
Devamı
ISO 22000
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Uluslararası piyasalarda neredeyse her ülkenin kendi gıda güvenliği ile ilgili standardının bulunması ve diğer ülkelerin birbirlerine uyum sağlamasındaki zorluk, bu konuda uluslararası bir standart ortaya çıkarılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla, ISO 22000 Standardı hazırlanmaya başlanmış ve uluslararası bir standart olarak 2005 yılında yayımlanmıştır. Gıda sektörünü tüm etkileyenleriyle birlikte […]
Devamı
ISO 13485
ISO 13485 Medikal Cihazlar Yönetim Sistemi ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi, tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır. ISO 9001:2000-8 Standardı’nın tıbbi cihazlara uyarlanıp, geliştirilmiş şeklidir. ISO 13485, tıbbi cihaz üretimi yapanların, CE İşaretlemesine giderken kullanabilecekleri önemli kaynaklardan biridir. ISO 13485, tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlerinde bütün kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir. […]
Devamı
ISO 10002
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, şirketin müşterileri ile daha kârlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması, ayrıca bu ilişkileri müşterisinden gelecek memnuniyet dahilinde geliştirmesini sağlayan bir yönetim metodudur. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir? Bu standart, şikâyetlerinde dahil olduğu geri bildirime açık olan müşteriye odaklı […]
Devamı
ISO 14001
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 ürünün ilk halinden son haline kadar olan süreçte, yani hammaddeden müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte, çevresel faktörleri belirleyip çevreye verilecek zararı en aza indirmeye öncülük eden kılavuzdur. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, işletmelerin çevreye vermiş ve verebilecek olduğu zararları, sistemli bir düzen dahilinde en aza indirgemeyi ve […]
Devamı
ISO 9001
ISO 9001 nedir? ISO 9001 nedir ISO 9001 nedir sorusunun cevabını kavrayabilmek için öncelikle mutlaka standart ve kalite nedir sorularının doğru anlaşılması gerekmektedir. O halde gerçekte kalite ne demektir gerçekte diyoruz çünkü kalite çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konudur çoğu tüketici ilk bakışta kalite nedir sorusuna pahalı marka kavramları ile cevap vermektedir halbuki bugün tüm […]
Devamı
WhatsApp chat