Sistem Belgelendirme

ISO 20000
ISO 20000:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmeti Yönetim Standardı Günümüz dünyasında bilgiyi öğrenmek ve onu hangi şekilde kullanmak çok önemli hale gelmiştir. Bilgiyi hangi teknolojiyle kullanmak hangi kaynakla birleştirmek ne amaçla kullanmak bu amacı teknoloji ile nasıl entegre etmek hızla değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Bu gelişen ve değişen sistemde hızlı ve güncel olanın öne […]
Devamı
ISO 45001
ISO 45001: 2018, Tehlikeleri Yönetmek İçin Evrensel Bir Çerçeve ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri (İSG): International Organization for Standardization’ a göre dünyada her gün 7650 çalışan yaşanılan iş kazalarından hayatını kaybediyor. 2019 yılında SGK’ nın verilerine göre iş kazası sonucu sigortalı ölen çalışan sayısı 1126 erkek, 21 kadın çalışan olmak üzere 1147 kişidir. Ayrıca […]
Devamı
ISO 50001
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İklim hassasiyetinin ve kaynak kıtlığının yaşanmaya başladığı son yıllarda önem kazanan konuların başında enerji yönetimi gelir. Üretim ve hizmetin olduğu her noktada hatta evlerimizde bile durmadan bilinçsiz tükettiğimiz enerjinin kontrol altında tutulabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için enerjinin yönetimi şart olmuştur. Yasalarla da desteklenen konunun hem bireysel hem de toplumsal […]
Devamı
Helal Gıda Belgesi
Helal Gıda Belgesi
Devamı
OHSAS 18001
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında yayımlanan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, her tür sektörde uygulanabilen iş güvenliği ve sağlığı faaliyetleri için, kuruluşların ilerleyişine belli plan ve programlar dahilinde öncülük eden bir araçtır. Ohsas ISO 18001’in amacı çalışma ortamlarındaki riskleri en aza […]
Devamı
ISO 27001
ISO 27001 Nedir? ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001); kuruluşların bilgi varlıklarının güvenliğini yönetmelerine yardımcı olan uluslararası bir standarttır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), tüm kurumsal verilerin (finansal bilgiler, fikri mülkiyet hakları, çalışan bilgileri veya üçüncü taraflarca yönetilen bilgiler gibi) gizliliği, bütünlüğü, kullanılabilirliği ve uygulanması çerçevesinde bir yönetim sağlamaktadır. 2013 yılında ISO (Uluslararası […]
Devamı
ISO 22000
ISO: 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri: Gıdaların güvenli bir şekilde üretilmesi ve uluslararası düzeyde üretim standardıdır. Hammadde alımı, ambalajların doğru bir şekilde düzenlenmesi, gıdaların kullanılabilirliği arttırarak üreticiden son tüketime kadar olan tüm işlevleri düzenleme ve takibini yapmayı amaçlar. Yönetim sisteminde personel, ekipman, üretilen ürünlerin kalitesine önem vererek yalnızca gıda kontrolü ile kaliteyi değil üretim ve […]
Devamı
ISO 13485
ISO 13485 ISO 13485; tıbbi cihaz ve ekipmanların (eldiven, maske, siperlik vb.) üretim ve tasarımı için oluşturulmuş, temeli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne dayanan bağımsız ve özel koşullar taşıyan bir kalite standardıdır. Dolayısıyla süreç tabanlı bir standarttır. Tıbbi cihaz ve ekipmanların üretiminden müşteriye ulaşana kadarki tüm süreçlerinin kontrolünü sağlar. Bu süreçte üretim, dağıtım veya ilgili […]
Devamı
ISO 10002
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemleri Günümüzde müşteri memnuniyeti rekabetin fazla olduğu tüm işletmelerde gerekli olan bir sistemdir. Firmaları diğer işletmelerden ayıran özelliklerden biri olan müşteri memnuniyeti her geçen gün daha da önem kazanmıştır. Bundan dolayı müşteriler üründen önce hizmet kalitesine kendi memnun olma derecelerine çok önem vermektedir. ISO 10002:2018 sistemi müşterileri hem güvende hissettirir […]
Devamı
ISO 14001
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Çevremiz Hakkında: Bulunduğumuz dünyadaki kaynakların giderek yok olduğu sonsuz olmadığının bir göstergesidir. Çevrede yaşanan olayların sadece o çevreyi ilgilendirmediği yani tüm dünyayı ilgilendirdiği apaçık ortadadır. Bu artık herkes için bilinen bir yargıdır. Bununla birlikte çevreyi korumaya yönelik faaliyetler önem kazanmıştır. Yasal uygulamalar devletlerin uğraşları sonucu çevreyi daha yaşanabilir ortam […]
Devamı
ISO 9001
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (Quality Management System) ISO tanım olarak ülkeler arasındaki standart organizasyon kuruluşunun kısaltılmış halidir. Kuruluş resmi 23.02.1947 de Cenevre de kurulmuş olup asıl amaçları bilimsel, teknolojiyle yarışan ekonomik alanlar içinde iş beraberliği yapmaktır. Dünyada en çok kabul görmüş kalite standardı olan ISO 9001,var olan kuruluşların performanslarının ve çeşitli kuruluşların hizmetlerine kalite […]
Devamı
WhatsApp chat