Marka Tescil Patent Kavramlarına Genel Bakış

5 Kasım 2019

Marka Tescil Patent Kavramlarına Genel Bakış

Günümüzde kimi kavramlar birbiri ile o kadar iç içe geçmiş durumda ki kimi zaman birbiri ile karışıyor. Bu da ister istemez bir kaos, bir karmaşa yaratıyor. İşte bilmeyenler, yanlış ya da eksik bilenlerin en çok karıştırdığı kavramlardan bir tanesi de marka tescil patent kavramları.

Kimi zaman paten yerine marka tescil, kimi zaman da tam tersi marka tescil yerine patent deniliyor. Oysa iki kavram birbirinden tamamen farklı olan kavramlar. Şimdi adım adım marka tescil patent kavramları hakkında bilgiler vermek gerekir ise şunlar ifade edilebilir.

Ama öncesinde şunu da ifade etmek gerekir ki her iki kavram da hem ulusal sınırlar içinde alınabildiği gibi hem de ulusal ölçekte alınabilen kavramlar. O yüzden olaya geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor.

Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra yeniden marka tescil patent kavramlarına dönecek olursak şunlar ifade edilebilir:
Marka için sözlüklerde geçen ifade şu şekilde: Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ifadelerdir

Marka tescil ise bunun için ülkemizde kısa adı TPE olan Türk Patent Enstitüsüne ilgili sınıfta yapılan tescil ettirme işlemidir. Bir veya birkaç sınıfta tescil yaptırılabilir. Burada firmanın ilgili markayla hangi alanlarda hizmet veriyorsa onu kapsaması biçiminde tescil işlemi yaptırılabilir. Ama burada bilinmesi gereken en önemli olan husus şirket isminin illa ki marka ismi olması gerekmediğidir. Bugün Sabancı Holding bünyesinde örneğin birbirinden farklı markalar vardır. Yani şirket ismi illa marka ismi olacak diye bir kural bulunmaz.
Patent ise şu şekilde açıklanmaktadır yine sözlüklerde karşılığı şu şekildedir: Patent, buluş sahibinin, buluş konusu ürünü 3. kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etmesini engelleme hakkı olan belgedir. Buluşu yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahildir. Burada en önemli husus mutlaka ortada bir ürün olması gerektiğidir.

WhatsApp chat