Marka Tescil Patent

30 Ekim 2019

Marka Tescil Patent

Marka Tescil Patent Kavramlarına Genel Bakış

Marka tescil patent kapsamı içinde özellikle patent konusundan bahsetmek gerekir ise şunlar ifade edilebilir. Bir buluş için patent, mucitlere, buluş sahibine, izin vermeden buluşu yapma, kullanma veya kullanma hakkını, sınırlı bir süre için başkalarını durdurma hakkı veren, buluş sahibine verilir.

Patent koruması verildiğinde, buluş, başka herhangi bir mülkiyet veya ticari varlık türünün satın alınabileceği, satılabileceği, kiralanabileceği veya kiralanabileceği mucidin mülkiyeti haline gelir. Patentler bölgesel haklardır: Türkiye patentleri yalnızca Türkiye’deki sahibine haklar verir ve başkalarının patentli ürünleri Türkiye’ye ithal etmesini önleme hakları verir.

Patent alabilmeniz için buluşunuz:

  • Yeni olun – hiç bir şekilde, herhangi bir şekilde, dünyanın herhangi bir yerinde, patent başvurusunda bulunulmadan önce kamuya açıklanmayın.
  • Buluş niteliğindeki bir basamağı dahil edin – eğer zaten bilinenlerle kıyaslandığında, konuyla ilgili iyi bilgi ve deneyime sahip biri için açık olmayacaktır.
  • Endüstriyel uygulama yeteneğine sahip olun – bir buluş, bir tür endüstride üretilebilmeli veya kullanılmalı. Bu, buluşun bir aparat veya cihazın pratik biçimini, bazı yeni malzemeler gibi bir ürünü veya endüstriyel bir işlemi veya çalışma yöntemini alması gerektiği anlamına gelir.

Bir buluş, eğer:

  • Bir keşif
  • Bilimsel bir teori veya matematiksel yöntem
  • Estetik bir eser, edebi, dramatik veya sanatsal eser
  • Zihinsel bir eylem gerçekleştirme, oyun oynama veya iş yapma planı veya yöntemi
  • Bilgi sunumu veya bir bilgisayar programı
  • Buluş, bu soyut özelliklerden daha fazlasını içeriyorsa, fiziksel özelliklere (yeni bir oyun oynamak için özel aparat gibi) sahipse, patentlenebilir olabilir.
  • Ek olarak, bitki çeşitliliği, insan veya hayvan vücudunun cerrahi veya terapi ile tedavi yöntemi veya tanı yöntemi için patent alınması mümkün değildir.

 

Marka tescil patent noktasında patent noktasında bu temel bilgileri verdikten sonra marka hakkında da bilgi vermek gerekir ise marka hizmet veya ürünün ilgili standartlara uygun olarak şekil ve/veya yazısının korunma altına alınması için yapılan işlemdir. Yani Marka tescil patent ilgili kamu kurumu tarafından onaylanmış ve yetkisi ilgili kurumlara verilmiş olgulardır.

 

 

WhatsApp chat