Marka Tescili Nasıl Alınır?

12 Kasım 2019

Marka Tescili Nasıl Alınır?

Marka Tescili Nasıl Alınır?

Kişi isimleri, şekiller, sloganlar, aklınıza gelebilecek her türlü işaret marka tescili konusu olabilmektedir. Marka tescilinde belli önemli kriterler bulunmaktadır. Bunların başında işaretin ayırt ediciliği gelmektedir. Ayırt edicilik denildiğinde marka tesciline konu olan işaret, sloganların, diğer tüm hizmet ve mallardan belirgin şekilde farklı olması, kriter olarak belirtilebilir. Tescil koruması, başvurunun yapıldığı dakikadan itibaren başlamaktadır. Marka Tescili Nasıl Alınır

Tescil başvurusu yapıldıktan sonra Türk Marka ve Kurumu, başvuru şeklini ve şartlarını kontrol eder, yerine getirilip getirilmediğini inceler. Başvuru vekili ya da sahibi resmi yazıyla bildirme yapılır. Türkiye’de yerleşik olan ticari faaliyette bulunan herkesin marka tescili başvurusu yapabilme hakkı bulunmaktadır. Marka tescili başvurusunun yapılma şekli online olmaktadır. Başvuruyu vekil ya da başvuru sahibi yapar. Gereken evraklar online ortamda doldurulur. Marka tescili yapıldığında, ürün ya da hizmetin piyasada yer alabilmesi açısından yasal süreçler kapsamında kayıt altına alınıp, korunması sağlanır. Bir kişi tarafından tasarlanmış, düşünülmüş, uygulamaya konulmuş olan markanın, başka bir kişi tarafından tescil konu edilmesi hiç iyi niyetli bir davranış olarak görülmemektedir. Marka tescili yapıldıysa, diğerlerine göre önemli avantajlara sahiptir. Tescil ile birlikte, yetkili kurum aracılığılıyla alınan ispat sayesinde artık marka sahibi, haksız kazanç sağlama durumunu bertaraf edebilme hakkını eline almış olur. Marka tescilindeki asıl amaç, başka kişilerin haksız kazançlarının önüne geçmekten yanı sıra, marka sahibinin de haksız gelir sağladığı iddialarının da önüne geçmektir. Elinde var olduğunu bile bilmediğiniz fakat markayla çok zor ayırt edilebilecek ürün ve hizmetlerin aleyhinize dava açmasının da önüne geçmek mümkün olmaktadır.

Böyle bir durumda tüm harcama ve yatırımlar risk altına girebilmektedir. Herhangi bir dava durumuyla karşı karşıya kalındığında, marka sahibinin pozisyonunun güçlenmesi sağlanır. Marka tescili alındığında, markayla ilgili tüm haklar marka sahibine ait olmaktadır. Marka tescil edildikten sonra, devretme, miras bırakma, lisans verme haklarına da sahip olunmaktadır. Markayı koruma alarak, işletmenin saygınlığını korumak da bu anlamda önemlidir. Yasal olarak da kesinlik sağlama açısından gereklidir. Marka tescili süresinde değişiklik olabilir. Genelde 10 yıl olarak belirlenmiştir. Ek ücret ödenerek, süresiz marka tescili yenileme yapılabilir.

WhatsApp chat