Patent Süreci Hakkında Kısa Kısa

27 Ağustos 2019

Patent Süreci Hakkında Kısa Kısa

Üretim dünyanın en güzel olgularından bir tanesidir. Üretim aynı zamanda ülkelerin kendilerini geliştirme, gelişmiş ülkeler statüsünde yerlerini alma, çağdaş refah düzeyine ulaşma noktaları konusunda da oldukça büyük bir önem taşır. İşte o yüzden de yapılan her türlü buluş, icat son derece önemlidir.

Yapılan buluşlar ülkelerin kendi bünyelerinde yer alan kurumlar tarafından onaylanır ki buna en basit ifade ile patent adı verilir. Patent yapılan bir buluşun ilgili kurumlar tarafından onaylandıktan sonra kendisine dair tüm hakların alınmasına verilen isimdir. Kişi yapmış olduğu buluşun, haklarını üzerine aldığı zaman bir başkası ürün üzerinde hak iddia edemez.

Bu noktada patent kavramı ikiye ayrılır. Birincisi ülkesel bazda alınan patent işlemidir. Bir diğeri ise uluslararası patent alma işlemidir. Zira ülkesel bazda alınan patentin uluslararası alanda bir geçerliliği yoktur. Bu yüzden de bir başka ülkede benzer bir ürün bir biçimi ile ortaya çıktığı herhangi bir hak iddia edemez. Hatta kimi zaman suçlu durumuna bile düşebilir. Bu durumun yaşanmaması için mutlaka ilgili yurt dışı patent kurumlarına da başvuru yapmak gerekir.

Ülkemizde patent ile ilgili olan kurum Türk Patent Enstitüsüdür. Yurt dışında ise Uluslarası Patent Enstitüsü bu işle ilgilenmektedir.

Kişilerin elinde böylesi bir ilk ürün varsa Türk Patent Enstitüsüne online olarak ya da yazılı olarak başvuru yapar. Online ya da yazılı olmasına göre başvuru ücretlerinde farklılıklar vardır.  Başvuru sırasında ilgili ürüne dair tüm çizgiler, bilgiler ve ödeme dekontu hazırlanan dosyaya konur. Ya da online ortamda sisteme yüklenir. Bu aşama geçildikten sonra kurum tarafından ürün 3 ay boyunca askıya alınır. Gerekli araştırmalar yapılır. Eğer herhangi bir sorun çıkmaz ise patent süreci resmen başlar. Akabinde de patent 10 yıllığına alınır. 10 yıl sonra yeniden başvuru yapmak gerekir. Patent alma kesinleştiğinde de Türk Patent Enstitüsüne 10 yıllık bir ücret ödenir. Bu süre boyunca ürün artık başvuru yapanlara aittir. Başvuru bireysel yapılabileceği gibi kurumsal bazda da yapılabilir. Herhangi bir kısıtlama yoktur.

WhatsApp chat