CE Belgesi

Avrupa Topluluğu ve mevzuatı kabul eden ülkeler için ‘Avrupa Uygunluk’ anlamına gelir. Avrupa Birliği Komisyonları tarafından yayımlanan yönergeler kapsamında ürünün birçok konuda (sağlık,güvenlik vb.)Avrupa Birliği Direktif ve Standartlarına uygunluğunun sağlanması ve ürünün dolaşımında engel çıkmaması hedeflenmiştir.


CE BELGESİ NASIL ALINIR?

Ce belgesi alınması gereken ürün için gerekli olan öncelikle üreticilerin ürününün  hangi standarda uygun olduğunu belirlemesi gerekmektedir.Standardı belirlenen ürünler buna uygun olan test muayene veya sertifikasyon çalışmaları için öncelikle bu ürüne ait teknik dosya hazırlaması gerekir.Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma hangi risk seviyesine ait olursa olsun, teknik dosya hazırlamak durumundadır.Burada belirtmiş olduğumuz CE belgesi aşamalarının tamamını uçtan uca verilmesi gereken  desteğini uzman kadroya sahip olan MUTLU PATENT’ten danışmanlık hizmeti olarak alabilirler.

NE İŞE YARAR?

Ce Belgesi ürünün Avrupa ve Türkiye pazrlarında dolaşımını pazarlanmasını satılmasını sağlayan yasal şartların yerine getirilmesidir. Ce Belgesi ürünün kalitesini gösteren bir belge değildir.Ce belgesi ürünün AB standartlarına uygunluğunu belirleyen standartlara uygun üretim yapıldığını gösteren işaretlerdir. Ce Belgesi zorunluluğu olan ürünlerin bu şartları sağlamaması durunda ürünlerin Türkiye pazarında da satışı yapılamaz.

CE İŞARETİ

Ce Belgesi AB uygunluk Beyanı işareti aşağıda bulunan görsel gibi olmalıdır.Boyutları değişebilir fakat oranlarına uyulması gerekmektedir.Ce işareti ürünün üzerin de mutlaka görünür ve silinmez bir yerde bulunması gerekmektedir.

TEKNİK DOSYA ( TEKNİK DÖKÜMANTASYON ) NELERİ İÇERMELİDİR?

Teknik dosya içerik be başlıkları ürünün ilgili olduğu direktife bağlı olarak değişiklik göstermektedir.Genel olarak teknik dosyada hazırlanması gereken dökümanların başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Avrupa Topluluğu Uygunluk Beyanı
 • Üretici firma ile ilgili bilgiler
 • Ürün ile ilgili teknik bilgiler(Katalog,broşür vs.)
 • Ürüne ait kullanım klavuzu
 • Ürüne ait teknik çizimler(Elektriksel çizimler,Teknik çizimler)
 • Ürüne ait tehlike ve uyarı işaretleri
 • Ürüne ait yönetmelikler standartlar listesi
 • Standarda uygun yapılmış olan test raporları
 • Risk analizleri listesi
 • Ürünün üretimi aşamasında kullanılan parçalarının belgeleri ve sertifika örnekleri
 • İlgili prosedürler(Teknik dosya hazırlama ve saklama prosedürü)

CE İŞARETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

 • Ürünün sağlık ve güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösterir.
 • CE İşareti, kalitenin başladığı noktayı gösterir.
 • CE İşareti, ürünlerin bir ülkeden Avrupa Topluluğuna üye olan bir ülkeye dolaşımının yolunu açar.

CE İŞARETİNİ  / BELGESİNİ KİMLER KULLANABİLİR?

Ürününe CE Belgesi almak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ait teknik dosya hazırlaması gerekir.Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma hangi risk seviyesine ait olursa olsun, teknik dosya hazırlamak durumundadır.

MAKİNELERDE CE BELGESİ

Avrupa birliği yönetmeliklerin başlıca özelliği CE işareti taşıyacak ürünlerin yüksek sağlık güvenlik gereklerini ortaya koyan temel gereklerle sınırlandırılmış olmalıdır.

KISACA CE BELGESİ/İŞARETİ NASIL ALINIR?

 • -Uygulanabilir ürün yönetmelikleri belirlenir
 • -yönetmelikler kapsamında harmonisi standartlar belirlenir
 • -standartlar kapsamında ilgili testler muayeneler ve raporlamalar yapılır
 • -teknik dosyası hazırlanır
 • -Avrupa topluluğu uygunluk beyanı hazırlanır
 • -CE  işareti talimatlara uygun şekilde yerleştirilir

CE BELGESİ ALMAK NE KADAR SÜRER

Belgelendirme süresinin önceden tanımlanması onaylanmış kuruluşların akreditasyon kuralları gereği uyması gereken bütün kurallardan net olarak bir tarih verilememektedir. Diğer yandan bu süreç ürünün özelliklerine göre kullanım alanlarına ve dahil oldukları yönetmelik kapsamındaki gereksinimlerine göre farklılıklar gösterebilmektedir

 

WhatsApp chat