ISO 14001

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 ürünün ilk halinden son haline kadar olan süreçte, yani hammaddeden müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte, çevresel faktörleri belirleyip çevreye verilecek zararı en aza indirmeye öncülük eden kılavuzdur. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, işletmelerin çevreye vermiş ve verebilecek olduğu zararları, sistemli bir düzen dahilinde en aza indirgemeyi ve mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırmayı hedefler. Iso14001, tüm ülkelerde çevre yasalarıyla uyumlu bir kılavuz olduğundan, hedefinin gerçekleşmesinde kendisine ulusal düzeyde zemin hazırlar. ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin çevreye en büyük yararı, çevreden kaynaklanan maliyetleri düşürüp, alınan verimi yükseltmesidir. ISO 14001, ürünün ham halinden, müşteriye sunulma aşamasına kadar olan çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörler için gerekli önlemler alınmasına öncülük eden bir standarttır. Bu standart sayesinde, çevreye verilen zararlar alt seviyelere iner. Hazırlanışı itibariyle tüm ülkelerle paralellik gösterir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

  • Gerektiği durumda izin ve yetki alımını kolaylaştırır.
  • Çevreden kaynaklanan maliyetler düşer.
  • Verimlilik artar.
  • İşyeri kalitesi artacağından dolayı çalışan moralini arttırır.
  • Personel eğitimi sayesinde çevre bilinci artar.
  • Gerekli eğitim önceden verildiğinden dolayı, tehlike durumları

WhatsApp chat