ISO 45001

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Nedir ve Ne İşe Yarar?
Uluslararası standartlar çerçevesinde kurulan, sürekli iyileştirilen ve belgelendirilen sistemler
sayesinde firmalar gerekli güveni kazanarak sektörlerindeki rekabet güçlerini artırmaktadırlar.
Bu sistemlerden biri ve dünyadaki ilk uluslar arası İSG Yönetim Sistemi olan ISO 45001
firmanızdaki olası risklerin yönetilmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi olumsuz sonuçların
önüne geçmeye imkan sağlar. ISO tarafından 2018 yılında yayına alınan ISO 45001:2018 , OHSAS
18001 yerine getirilmiş bir ISO standartıdır. ISO 45001:2018 sertifikası isteyen kuruluşlar bundan
sonraki dönemde iş sağlığı ve güvenliği yönetim şartlarını bu standarta göre uygulayıp belgelendirme
denetimlerine gireceklerdir.
Sistemin amacı yaralanma ve sağlık sorunlarını proaktif yaklaşımla önleyerek daha güvenli ve sağlıklı
işyerleri oluşturmaktır.Sistem İSG risklerinin yönetilmesi için çerçeve sağlar ve kritik bir öneme sahiptir.
Diğer tüm uluslarası standartlar gibi kuruluşun yasal gerekliliklerini ve diğer gerekliliklerini yerine
getirmesine yardımcıdır.
Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımla pazar payınızı artırmak ve kazancınızı yükseltmek istiyorsanız
ISO 45001 sertifikasına sahip olmalısınız.
OHSAS 18001 ve ISO 45001 Arasındaki Fark?
* ISO 45001 , ISO tarafından yayınlanmış ve OHSAS 18001’nin aksine hem uluslararası
hemde TÜRKAK akreditasyonlu olarak verilebilmektedir.
* ISO 45001 sayesinde İSG Yönetim Sistemi tüm diğer yönetim sistemleriyle tam entegre
olabilir yapıya kavuşmuştur.
* OHSAS 18001 tehlike odaklıyken, ISO 45001 risklerin tespit edilmesi ve yönetilmesi
konusunda hazırlanmıştır.
Nasıl Alınır?
* TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri – Şartlar ve kullanım klavuzu Türkçe
standardı Nisan 2018’de yayınlanmıştır.
* ISO 45001 belgesini almak isteyen kuruluşlar öncelikle TSE' nin standard arama
sayfasından ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardını satın almalı, sonrasında
mevcutsa OHSAS sistemlerini ISO 45001 olarak revize etmelidir.
* Mevcut bir OHSAS sistemi olmayan kuruluşlar ise sıfırdan ISO 45001:2018 İSG Yönetim
Sistemini kurmalıdır.
* ISO 45001 TSE standartı telif korumalı bir doküman olduğundan standartı satın almadan önce
sisteme üye olurken firma adına satın alıyorsanız kurumsal üyelik gerçekleştirmelisiniz.


WhatsApp chat