ISO 45001

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş sağlığı ve güvenliği yönetim Sistemi firmalarda potansiyel risklerin yönetilmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi olumsuz sonuçların engellenmesine olanak sağlar yasal şartları uyumun ötesinde süreklileştirilen bir sistem ile insana saygı öp ilanda tutmak mümkün olur ise sağlığı ve güvenliği yönetim Sistemi işçi için olumlu bir sistemdir iş güvenliği ve sağlığı sağlanarak iş kazaları gibi olayları en az da indirmeye çalışılmaktadır.

Faaliyetlerin gerçekleşmesi sırasında oluşan kazalardan ramak kalalardan doğan mali kayıplar çalışanlar üzerindeki olumsuz psikolojik etkiler üretimin durması veya gecikmesi gibi sonuçlar firmaları ticari olarak çok zor durumlara düşürmektedir o servis standartlar çerçevesinde kurulup sürekli iyileştirme ve belgelendirlen sistemler ile firmalar hem çalışanların hem de müşterilerin güvenini kazanarak rekabet güçlerini artırıyorlar


WhatsApp chat