Patent Tescili

Patent Tescili

Patent Tescili

Patent/Faydalı Model

Sınırlı bir süre ve yer için patent faydalı model sahibine üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesine satılmasını kullanılmasına veya iptal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır. Koruma süreleri başvuru tarihi itibariyle başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca kuruma devam eder patenti faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlemektedir.

Patentlenebilirlik Kriterleri

Patentlenebilirlik kriterleri yenilik buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliktir.

Yenilik:Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniği bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı ve sözlü tanıtım) kullanım ve benzeri yolla açıklanan her türlü bilgi anlamına gelmektedir patentten farklı olarak faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde buluş konusunda katkı sağlamayan teknik özellikler dikkate alınmaz

Buluş Basamağı: Buluşun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılmayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir sanayide uygulanabilirlik buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir uygulanabilir ve kullanabilir nitelikte olması anlamına gelir.

Rüçhan Hakkı Talebi ve Rüchan Hakkı Belgesinin Sunumu

Rüçhan hakkı talebi başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ücreti ödenerek yapılır üç ana başvurularda başvuru ücretine ilaveten üç one sayısına bağlı olarak rüçhan ücreti alınmaktadır lütfen hak vergisinin ve sicil bilgilerini içeren sayfaların Türkçe çevirisinin başvuru sırasında ya da başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde kuruma sunulması gerekmektedir.

Sergiden Doğan Rüçhan Hakkı

Türkiye’de açılan ulusal ve uluslararası sergiler ile Paris sözleşmesine taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde patent veya faydalı model konusunu kapsayan ürünü teşhir eden gerçek veya tüzel kişiler sergiden doğan rüçhan hakkından yararlanmak için

  • Teşhir ettikleri patent ve faydalı model konusunu kapsayan ürünü sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren en az bir fotoğrafı
  • Ürünün teknik özellikleri ile ilgili bu ürünün sergide görmüş şekilde konulduğu tarih ve resmi açılış tarihini gösterir sergi düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış bir belgeyi kuruma sunar.
WhatsApp chat